Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit altijd bij een VCP. Een VCP is er om naar de melding te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast is het de taak van de VCP om de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal te laten doen en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Aan de hand van de situatie kan de VCP een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Meldingen worden altijd gedaan in vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

Als er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gedaan bij een VCP, dan gebeurt dit altijd in vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Een uitzondering geldt hierbij voor concrete meldingen van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding. Hiervan doet de VCP melding bij Centrum Veilige Sport. Daarnaast wordt van iedere melding verslag gedaan aan het bestuur. Dat verslag wordt samen met de melder opgesteld en als de melder dat wil mag hij of zij anoniem blijven.

VCP Fujiyama Gym

Fujiyama Gym heeft mr. R.M. (Jeroen) Hilbrink aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Jeroen is al jaren lid van de vereniging en is voor veel leden een vertrouwd gezicht. Hij heeft in juni 2021 deelgenomen aan de NOC*NSF scholing ‘Vertrouwenscontactpersoon’.
Wil je contact opnemen met de VCP? Stuur dan een e-mail naar VCP@fujiyamagym.nl of spreek hem aan als hij in de gym is.